Voor advies of om online te bestellingen kunt u ons altijd bellen 06 53 477 144. Wij bezorgen gratis bij u thuis.

Over ons


Tussen Garderen en Uddel ligt het beroemde Uddelermeer, het hoogstgelegen natuurmeer van ons land, ooit ontstaan in de IJstijd. Tegenover dit meertje ligt Restaurant  Theehuis ‘Uddelermeer’ daaraan is een klein winkeltje gekoppeld. ‘t Winkeltje Uddelermeer is uniek in zijn soort.

Het is een vertrouwd adres voor mensen uit heel het land die een wandeling of fietstocht in de natuur met een kopje koffie op het naastgelegen terras te combineren met een bezoek aan ‘t Winkeltje.

Het eigen karakter en de ligging maakt het ‘t Winkeltje tot een bijzondere locatie om te bezoeken.

Er is een ruime keus in exclusieve Scandinavische, Italiaanse maar ook Nederlandse damesmode. Met merken als Lundgaard, Ilse Jacobson, Ivko, Aino, Arana, de Bobbert, Boris, Geesje Sturre, Normal Crasy, en het Italiaanse ambachtelijke eigen merk Ornavit Design. Daarnaast een prachtige collectie pantalons. Dagelijks wordt de Voorjaar- en Zomercollectie aangevuld.

Nieuw is de prachtige uitgebreide  herencollectie met o.a. de merken Norwool en Peace of Blu.
Tevens is er een assortiment home decoratie artikelen als provinciaalse tafelkleden, sieraden, gifts, aanzichtkaarten enz.

Ook voor een maatje meer kunt u terecht in t’ Winkeltje bij het Uddelermeer.

Deskundig advies, Topservice en Klantvriendelijkheid staan bij ons alle drie op de eerste plaats.

Tot ziens in t’ Winkeltje Uddelermeer namens Helene, Roelie en Tiny.

t’ Winkeltje Uddelermeer is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

De bezoekers van het ‘t Winkeltje kunnen op korte afstand gebruik maken van een groot (gratis) parkeerterrein en er staan ook voldoende fietsenrekken.

Privacy Statement

t’ Winkeltje Uddelermeer, gevestigd Uddelermeer 5 3852 NR Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.winkeltje-uddelermeer.nl

Uddelermeer 5 3852 NR Ermelo. Tel. +31577402064

D. van Noortwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van t’Winkeltje Uddelermeer. Hij is te bereiken via info@winkeltje-uddelermeer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

t’ Winkeltje Uddelermeer verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@winkeltje-uddelermeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

t’ Winkeltje Uddelermeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

t’ Winkeltje Uddelermeer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van t’Winkeltje Uddelermeer) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 

t’ Winkeltje Uddelermeer bewaart klantgegevens maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

t’Winkeltje Uddelermeer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

t’ Winkeltje Uddelermeer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door t’ Winkeltje Uddelermeer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@winkeltje-uddelermeer.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

t’Winkeltje Uddelermeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

t’ Winkeltje Uddelermeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@winkeltje-uddelermeer.nl

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

t’ Winkeltje Uddelermeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > 7 jaar

Personalia                                  > Bewaartermijn > 7 jaar                     

Adres                                          > Bewaartermijn > 7 jaar

Enzovoort                                   > Bewaartermijn > 7 jaar

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”services”, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

t’ Winkeltje-Uddelermeer, Uddelermeer 5, 3852 NR Ermelo.

Tel. +31577402064

info@winkeltje-uddelermeer.nl

DISCLAIMER

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vindt volledig op eigen risico plaats. t’ Winkeltje-Uddelermeer noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.

t’ Winkeltje-Uddelermeer behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen t’ Winkeltje-Uddelermeer moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

Met vriendelijke groet,


H.J.J. Oortjes-van Noortwijk

t’ Winkeltje-Uddelermeer

Uddelermeer 5 3852 NR Ermelo.

Tel. +31 (0) 577402064